SZÁJ REHABILITÁCIÓ
IMPLANTÁTUMMAL
ALTATÁSBAN
 

20 ÉV TAPASZTALAT - 10 000 IMPLANTÁTUM BEÜLTETÉS - 99.7% SIKERARÁNY!

iliDent AI VIRTUÁLIS ASSZISZTENSSzáj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal

Száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal

Az egyfázisú implantátum alapú száj rehabilitáció altatásban történik

Sokszor és sokat írtunk arról, mennyire fontosak az egészséges, ápolt fogak, hiszen az elhanyagolt, hiányos fogazat nem elsősorban esztétikai hiányosság, hanem komoly egészségügyi kockázat. (A rossz fogak általános egészségre gyakorolt negatív hatásairól például itt is lehet olvasni.) A beteg fogakat, ha lehet kezeltessük, ha azok protetikai ellátásra már alkalmatlanok, el kell távolíttatni és a lehető legrövidebb időn belül pótoltatni kell. A fogpótlás többféle módon történhet. Miután a mi specialitásunk az egyfázisú implantátum alapú fogbeültetés, pontosabban annak egy változata, a száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal, ezért ezt a témát tárgyaljuk részletesebben. Elmondjuk pontosan mit jelent a kifejezés, hogyan történik a kapcsolat felvétel és a beavatkozás előtti kommunikáció, s végül azt is, mi a szájrehabilitáció menete.

Már itt az elején megemlítjük, hogy egyfázisú implantátum, más néven azonnal terhelhető implantátum alapú száj rehabilitációt, csaknem kizárólag altatásban végzünk. Az altatás költségét a fogbeültetés csomagár tartalmazza!

Mit értünk a száj rehabilitáció kifejezés alatt?
Szájrehabilitáció akkor válik szükségessé, amikor a szájüregben egyetlen protetikai ellátásra alkalmas fog sincs. A rehabilitáció történhet a felső állcsonton, az alsó állcsonton vagy mindkettőn, ez utóbbi a teljes száj rehabilitáció. Gyakran előfordul, hogy ugyan vannak még fogak, de azok valamilyen okból alkalmatlanok további fogászati kezelésre, vagy a kezelés egyértelműen csak rövid, átmeneti megoldást jelent. Egy fog megmentésének egészségi és anyagi szempontból is, fontos feltételei vannak. Ezek közül a legfontosabb az, hogy egy fogat csak akkor érdemes „megmenteni”, kezeltetni, ha az évekre szóló, biztos megoldást jelent.

Száj rehabilitációs megoldások
Történhet hagyományos módon, ez az elterjedtebb és történhet fogászati implantátum használatával. A hagyományos módszernél a fogsor rögzítése vákuumos műszájpadlással és/vagy ragasztással történik. Az ilyen fogsort használóknak számos kihívással kell szembesülniük, mint például elégtelen harapási és rágási erő, nem megfelelő stabilitás és egyéb kellemetlenségek a viselés közben. Bővebben erről itt lehet olvasni.

A másik technikailag és a végeredmény tekintetében is sokkal fejlettebb megoldás a fogászati implantátumon rögzített fogsor, ezen belül is a száj rehabilitáció altatásban. A végcél mindkét esetben ugyanaz, a természetes foggyökér helyettesítése fogászati implantátummal. Ugyanakkor, a fogbeültetés alapú fogpótlás esetében, különbséget kell tenni a kétfázisú és az egyfázisú implantátum és implantátum beültetés között. Úgy az implantátum, mint a beültetési mód eltér egymástól. Erről itt lehet bővebben olvasni.

Mint fentebb már szó volt róla, most az egyfázisú, más néven azonnal terhelhető implantátum beültetés, illetve az azzal történő száj rehabilitációról beszélünk és a kétfázisút csak összehasonlításkor említjük meg. Fontos kiemelni, hogy mindkét implantátum típus tökéletesen alkalmas a természetes foggyökér helyettesítésére, de a kétfázisú csak bizonyos feltételek megléte esetén.

A szájrehabilitáció egyfázisú implantátummal előzményei
Időpontkérés. Az első lépés természetesen az, hogy kapcsolatba kell lépni a kiválasztott fogászattal. A szájrehabilitáció altatásban kezelésre többféle módon lehet időpontot kérni. A legpraktikusabb az online időpontkérés. Számos fogászat, így mi is további lehetőségeket is biztosítunk időpontfoglalásra, például telefonon és különböző alkalmazásokon keresztül.

A legkézenfekvőbb az online időpontkérés, hiszen ez a nap 24 órájában rendelkezésre áll. Szinte minden honlapnak van KAPCSOLAT oldala, ahol egy egyszerű űrlapot kell kitölteni és akár röntgenfelvétel, vagy más, a fogászati problémával kapcsolatos dokumentum is feltölthető. Általában az is lehetséges, hogy a páciens rövid üzenetet hagyjon.

A következő lehetőség a telefonon keresztül történő kapcsolatfelvétel. A nagyobb klinikákon recepciós munkatárs fogadja a bejövő hívásokat, de sok fogászat van, ahol ezt az asszisztens végzi. Előfordulhat, hogy éppen kezelés folyik, ezért nem tudnak hívást fogadni. Ez esetben lehetséges, hogy a páciens egyszerűen tovább lép és egy másik fogászatot hív fel.

Az igényesebb fogászati klinikák alkalmazásokon keresztül is elérhető a páciensek számára. Ezek közül a leggyakrabban használtak a Facebook, a Viber, a Messenger és a WhatsApp. Ezek a felületek inkább kapcsolatfelvételre szolgálnak, de akár regisztráció és időpontkérés is lehetséges úgy, hogy a megadott telefonszámon visszahívják az érdeklődő pácienst. Ez a lehetőség azért népszerű, mert teljesen kötetlenül, bármikor igénybe vehető.

Mi, a kapcsolatfelvételkor igyekszünk egy héten belüli konzultációs időpontot adni, s ha az a páciens számára is elfogadható kijelöljük annak időpontját. A konzultáció nálunk ingyenes, ám az azon való megjelenés a páciens felelőssége!

Személyes konzultáció
A száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal kezelés első lépése a konzultáció, mint ahogy az egészségügy sok más területén is történik. Mint minden beavatkozásra, az implantátum beültetés alapú száj rehabilitáció kezelésre is fel kell készülni úgy pszichikailag, mint egyéb vonatkozásban. A tudatos felkészülés része a személyes konzultáció, aminek jelentőségéből semmit nem von le a tény, hogy sok helyen fizetni kell érte.

Precíz és pontos diagnózis szinte kizárólag személyes találkozás során készíthető. Ez lehet előzetes konzultáció, de történhet az első kezeléskor is. A konzultáció jó alkalom arra, hogy a páciens találkozhasson és közvetlenül megismerhesse a szájsebészt, aki majd a beavatkozást végzi. A kötetlen beszélgetés során egyrészt minden kérdés megválaszolásra kerülhet, másrészt kialakulhat egyfajta, a sikeres beavatkozáshoz nélkülözhetetlen szimpátia és bizalom az orvos iránt.

A szájrehabilitáció egyfázisú implantátummal kezelés személyes konzultációja röntgen és CT felvétel készítésével folytatódik. Azért szükséges minkét felvétel, mert míg a röntgen kétdimenziós képet ad, addig a cbCT egy kifejezetten a fogászat területére, ezen belül is az implantátum beültetésre kifejlesztett, 3 dimenziós képalkotó rendszer, aminek segítségével méretarányos, háromdimenziós digitális kép készíthető az állcsontozatról.

A képalkotó rendszerek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen sikeres implantátum beültetés. Az implantológusnak tökéletesen tisztában kell lennie a páciens fog- és állcsontjának állapotával, hiszen enélkül nem tudja a beültetendő implantátumok számát és a beültetés pontos helyét meghatározni. Ez az implantátum típusától függetlenül, fontos információ a szájsebész számára.

A felvételek alapján egy átfogó és minden részletre kiterjedő szájüreg vizsgálat következik. Annak, hogy a száj rehabilitáció altatásban kezelés megtörténhessen, bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Azt mondhatjuk, hogy a foghiánytól eltekintve, csak egészséges, gyulladásmentes szájüreg esetén végezhető el az implantátum beültetés.

A konzultáció része a páciens általános egészségi állapotának megismerése is. Áll e valamilyen kezelés alatt, ha igen, pontosan mi az. Szed e valamilyen gyógyszer, van e gyógyszer allergiája, ha igen, milyen gyógyszerekre érzékeny. Volt e már altatva, milyen az általános közérzete és így tovább. Amikor minden adat rendelkezésre áll, az implantológus diagnosztizál és ismerteti a pácienssel, hogy az adott szituációban milyen lehetőségek vannak.

A döntés megszületése után árajánlat és kezelési terv készül, ami három hónapig érvényes. Szintén ekkor történik tájékoztatás az aneszteziológus szakemberek által végzett altatás menetéről és arról, hogy milyen előzetes vizsgálatok szükségesek az altatáshoz. Ez többnyire labor és EKG vizsgálatot jelent.

A száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal menete
Konzultáció az altatóorvossal, altatás
Ha az előzetes vizsgálatok (labor, EKG) eredményei rendben vannak és megtörtént a beavatkozás elvégzéséhez szükséges beleegyező nyilatkozat aláírása, kezdetét veszi az altatóorvossal történő konzultáció. Ennek során az aneszteziológus az altatással kapcsolatos kérdéseket tesz fel, illetve ad tájékoztatást. Ha e tekintetben is minden rendben van, megkezdődik az altatás és ezzel együtt maga a műtét is.

Protetikai ellátásra alkalmatlan fogak eltávolítása
Az esetek túlnyomó többségében a páciens szájüregében vannak fogászati kezelésre alkalmatlan fogak. Az implantátum beültetés megkezdése előtt, ezeket el kell távolítani. A fogeltávolítás általában zökkenőmentes, de előfordulhat, hogy például egy elhalt fognak már csak a gyökere van a fogcsontban, aminek eltávolítása némileg körülményesebb.

Implantátum beültetés
A beavatkozás legfontosabb része az azonnal terhelhető implantátumok beültetése a felső, az alsó vagy teljes szájrehabilitáció esetén mindkét állcsontba. A mindenkori helyzetnek megfelelően, általában 8-10 egyfázisú implantátum kerül beültetésre. Az egyetlen darabból álló egyfázisú implantátumokat a fogínyen keresztül a fogcsontba vagy szükség esetén az állcsontba ültetik be.

Az egyfázisú implantátum két legnagyobb előnye a kétfázisúval szemben:
– Nem csak a fogcsontba, de ha a szükség úgy kívánja (csonthiányos esetben), akkor az állcsontba is beültethető,
– A tartós ideiglenes fogsor nem a fogínyen, hanem a beültetett azonnal terhelhető implantátumokon rögzül.

Az implantátum beültetést követően ismét panoráma röntgenfelvétel készül, mert az implantológus szájsebésznek meg kell győződnie arról, hogy a beültetett implantátumokkal minden rendben van e. Biztosnak kell lennie abban, hogy valóban oda és úgy vannak beültetve, ahogy a beültetési tervben szerepel. A varratszedésre 5-7 nappal ezt követően kerül sor.

Tartós ideiglenes fogsor
A beültetést követő napon kontroll vizsgálaton kell a páciensnek megjelennie, és a varratszedésig igény szerinti további kontroll vizsgálatok lehetségesek. A varratszedésre 5-7 nap elteltével kerül sor és ekkor készül a mintavétel ahhoz a fémvázhoz, ami majd fogtechnikus által készített fogsort tartja. A száj rehabilitáció első része a tartós ideiglenes fogsor vagy teljes száj rehab’ esetén fogsorok elkészítésével, illetve átadásával fejeződik be.

Végleges fogsor
A száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal második részére, a végleges fogsor elkészítésére általában hat hónappal később kerül sor. Ez történhet később is, de egy éven belül mindenképpen ajánlott. A végleges fogsor árát az implantátum beültetés ára nem tartalmazza! Az elkészítése, illetve az egész procedúra nagyjából egy hétig tart és három részből áll, ami három megjelenést jelent.
– Az első alkalom röntgenfelvétel készítésével kezdődik, a tartós ideiglenes fogsor eltávolításával folytatódik és lenyomat vétellel végződik.
– A második alkalommal történik a vázpróba, annak a szerkezetnek a próbája, amin később a végleges fogakat rögzíti a fogtechnikus.
– A harmadik alkalommal kerül sor a végleges porcellán fogsor vagy fogsorok próbájára, illetve végleges beragasztására. A végleges fogsor fix, a páciens által nem eltávolítható.

A száj rehabilitáció egyfázisú implantátummal kezelés befejeztével részletes tájékoztatást kap a páciens a kontrollvizsgálatok szükségességérő, időpontjáról, a helyes fogápolásról és egyéb hasznos tudnivalókról.

Miért szükséges altatásban végezni az egyfázisú implantátum alapú száj rehabilitáció kezelést?
Szinte minden fogászati kezelés végezhető helyi érzéstelenítéssel, így az implantátum beültetés is. Azonban vannak esetek, amikor a kezelést altatásban ajánlott elvégezni és ilyen az implantátum alapú száj rehabilitáció is. Az azonnal terhelhető implantátumokkal történő egy vagy néhány fog pótlása, csaknem kivétel nélkül helyi érzéstelenítéssel történik. Ilyen esetekben hatékony fájdalomcsillapítás érhető el altatás nélkül is, hiszen viszonylag rövid időről és a szájüreg egy meghatározott kis területéről van szó.

Teljesen más a helyzet, amikor a beavatkozás a teljes szájüreget érinti, mint például a száj rehabilitáció esetén. Az altatás két fő ok miatt válik szükségessé.

1. A teljes szájüreg érintett. A száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal esetében a teljes szájüreg érintett, a felső és az alsó vagy mindkét fogcsont és állcsont. Ez olyan nagy területet jelent, hogy helyi érzéstelenítéssel csaknem lehetetlen a teljeskörű és hatékony fájdalomcsillapítás. Márpedig mind a fogbeültetés sikeressége, mind pedig a páciens komfortérzete szempontjából, rendkívül fontos a teljes fájdalommentesség.

2. Hosszan tartó beavatkozás. A másik ok, amiért a száj rehabilitációt altatásban kell végezni az, hogy egy viszonylag hosszú ideig tartó műtétről van szó. A hosszú idő teljes száj rehabilitáció esetén akár négy óra vagy még hosszabb is lehet. Helyi érzéstelenítéssel ilyen hosszú ideig alig lehetséges, ha egyáltalán, a hatékony fájdalomcsillapítás. Ez a második fő oka mannak, hogy szájrehabilitáció egyfázisú implantátummal kezelést szinte kizárólag altatásban végzünk. Az altatás ára benne van az implantátum beültetés árában. Bővebben erről a témáról itt lehet olvasni.

Mit tartalmaz az egyfázisú implantátum alapú száj rehabilitáció csomagár?
Az alábbiakban címszavakban összefoglaljuk az azonnal terhelhető implantátum (egyfázisú fogimplantátum) alapú száj rehabilitáció menetét, illetve, hogy pontosan mit tartalmaz az ezért fizetendő csomagár. A procedúra alapjában véve ugyanaz, akár a felső, az alsó vagy mindkét állcsontról van szó. Természetesen, ez utóbbi esetben minden kezelési szakasz valamivel hosszabb ideig tart.

Első alkalom
– Személyes konzultáció, az implantátum beültetést végző szakorvossal.
– CT és panoráma röntgenfelvétel készítése.
– Alapos, mindenre kiterjedő szájüreg vizsgálat.
Altatás.
– A protetikai ellátásra alkalmatlan fogak eltávolítása, mindkét fogcsontból.
– A szükséges számú, azonnal terhelhető egyfázisú implantátum előkészítése a beültetésre.
– A szükséges számú egyfázisú implantátum beültetése.
– Mintavétel a tartós ideiglenes fogsorhoz.
– A beültetett implantátumokon rögzített tartós, ideiglenes fogsor vagy fogsorok elkészítése.

– A tartós ideiglenes fix fogsor felragasztása.
– A szükséges kontroll vizsgálatok.

Második alkalom
– Személyes konzultáció.
– Panoráma és szükség esetén CT röntgenfelvétel.
– Szájüreg vizsgálat, különös tekintettel a beültetett egyfázisú implantátumokra.
– Mintavétel a végleges fogsorhoz.
A végleges porcellán fogsor vagy fogsorok elkészítése.
– A végleges porcellán fogsor rögzítése a beültetett implantátumokon. A fogsor fix, a páciens által nem eltávolítható.
– Kontroll vizsgálatok és tanácsadás.

Írásunkban a száj rehabilitáció altatásban egyfázisú implantátummal kezelésről mondtuk el a legfontosabb tudnivalókat azok számára, akik ezt a fogpótlás módszert választják vagy egyszerűen csak érdekli a téma. Elmondtuk, hogy a teljes foghiány pótlása többféle módon lehetséges, ezek közül az egyik, az egyfázisú implantátum alapú szájrehabilitáció. Beszéltünk arról, hogy pontosan mit jelent a kifejezés, hogyan történik a kapcsolat felvétel és a beavatkozás előtti kommunikáció, s végül arról is, pontosan mi a szájrehabilitációs fogpótlás menete. Ha bármilyen kérdése lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Blog rovatunkban számos fogpótlás, fogbeültetés és implantátum beültetés témájú írás olvasható.
Ha véleménye van a leírtakkal kapcsolatban írja le a Hozzászólás részben. Ha kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot.
iliDent Páciens Koordinátor Központ © Copyright 2022 iliDent.com

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x